Giám đốc
Tuyển dụng

Giám đốc

STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Giám đốc bán hàng miền – RMS
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Châu Á cần tuyển Giám đốc miền cho các khu vực sau:...
03/03/2018
2018-03-31
2
TUYỂN GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thực Phẩm Châu Á (Mì ăn liền Micoem – Cung Đình), có địa chỉ...
19/10/2017
2017-11-15