Năm 2000

Đăng lúc 1:46 ngày 13 / 01 / 2017

Năm 2000, sau gần 10 năm hoạt động, mở rộng sản xuất, đổi mới dây chuyền công nghệ.