Tuyển dụng

Nghiên cứu - Công nghệ

STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Tuyển Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
  Địa điểm làm việc: Hà Nội & Bắc Ninh  Mô tả công việc/ Job description Quản lý và điều...
10/05/2018
2018-05-30
2
Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
Địa điểm làm việc: Hà Nội & Bắc Ninh  Mô tả công việc/ Job description Quản lý và điều phối...
26/04/2018
2018-05-20