Tuyển dụng

Nghiên cứu - Công nghệ

STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Tuyển chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (Ứng viên đã có kinh nghiệm)
  Địa điểm làm việc: Hà Nội Số lượng: 03 người Mô tả công việc/ Job description Nghiên cứu cải...
23/01/2019
2019-02-28
2
TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN QC
Job Description Nhiệm vụ: – Điều hành mọi hoạt động của bộ phận QC nhà máy mì. Quản lý và...
05/01/2019
2019-01-31
3
TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN QA
Job Description Nhiệm vụ: – Điều hành mọi hoạt động của bộ phận QA nhà máy mì. Quản lý và...
05/01/2019
2019-01-31
4
TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Job Description Nhiệm vụ: – Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng QLCL. – Xây dựng cơ cấu...
05/01/2019
2019-01-31