Phòng Marketing
Tuyển dụng

Phòng Marketing

STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Tuyển trưởng nhóm nghiên cứu thị trường – Marketing
Địa điểm làm việc: Hà Nội  Mô tả công việc/ Job description Phối hợp chặt chẽ với Brand Manager để...
11/06/2018
2018-06-30
2
Marketing – Brand Officer
Job Information  Địa điểm làm việc: Hà Nội  Mô tả công việc/ Job description Thu thập thông tin các vấn...
11/06/2018
2018-06-30
3
Tuyển Trade Marketing
Working location: Hà Nội.  Job description Cùng Trade Marketing Manager lập kế hoạch tháng, quý, năm Thu thập thông tin...
10/04/2018
2018-04-30