Tuyển dụng

Trưởng phòng

STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN QC
Job Description Nhiệm vụ: – Điều hành mọi hoạt động của bộ phận QC nhà máy mì. Quản lý và...
05/01/2019
2019-01-31
2
TUYỂN TRƯỞNG BỘ PHẬN QA
Job Description Nhiệm vụ: – Điều hành mọi hoạt động của bộ phận QA nhà máy mì. Quản lý và...
05/01/2019
2019-01-31
3
TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Job Description Nhiệm vụ: – Quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng QLCL. – Xây dựng cơ cấu...
05/01/2019
2019-01-31